ما تا آخرایستاده ایم ... گفتند از او چیزی نمانده ست جز راهی نیمه تمام ... آری برادر ! بار گرانی بر زمین مانده ست.... http://598i.mihanblog.com 2020-02-20T08:48:20+01:00 text/html 2012-08-25T01:36:07+01:00 598i.mihanblog.com 598i شهید بی سر... http://598i.mihanblog.com/post/146 <P align=center><FONT size=2>به نام خدا</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>جنازه را به ما نشان نمیدادند. با كمی اصرار فهمیدم جنازه مجید (پسرم) سر نداره...<BR>در گلستان شهیدان نجف آباد ، چهارقبر كنار هم بود كه دو تایش خالی بود. وقتی پیكر مجید را آوردند، دوستش آمد و دست مرا گرفت و سر قبری كه كنده و آماده شده بود برد و گفت : آقای دكتر ، مجید را این جا به خاك بسپارید!!!<BR>گفتم : چرا؟<BR>گفت : ما چهار نفر بودیم كه شب های جمعه می آمدیم گلزار شهدا ، دعای كمیل... بعد از دعا هر كدام چند دقیقه ای توی این قبرهای كنده شده می خوابیدیم...<BR>رسول پسرعمه مجید كه شهید شد، توی همان قبری كه می خوابید دفنش كردند.ابراهیمی دوست دیگر مجید نیز همین طور... حالا هم مجید آمده....<BR>كمی مكث كرد و دوباره گقت : <FONT color=#cc0000>قد مجید بلند بود ، داخل این قبر كه میخوابید سرش را به یه طرف خم می كرد.. </FONT>همیشه خود مجید می گفت : <FONT color=#006600>بچه ها باید سر از تنم جدا بشه تا این قبر اندازه م بشه....</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT size=1>پی نوشت : <BR>1- راوری : دكتر محمد علی ابوترابی متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان <BR>2- شهید مجید بوترابی-شهادت : عملیات رمضان</FONT><BR></P></FONT> text/html 2012-08-22T01:49:06+01:00 598i.mihanblog.com 598i تولدت مبارک.... http://598i.mihanblog.com/post/145 <font size="2">سلام<br>و باز هم محمدعزیز...<br>به هر بهونه ای میرم سراغش...<br>اینبار بهونه ام تولد دختر شهید بود... جشن دو سالگیش که دو سه روز پیش برگزار شد...<br>این متن پائین رو از قول برادر عزیزم امیر آقای نجفی می نویسم....<br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://mosafer598i.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.JPG" alt="" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"></div><font size="2"> <span style="color: rgb(0, 102, 0);">محیا جیگر بابا بود ...</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> وقتی به دنیا اومد به من زنگ زد سر کار بودم </span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> گفت : امیر اسم محیا تو قران هست </span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> گفتم : آره گفت : آیه اش چیه ؟</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> براش چند تا آیه پیدا کردم که محیا توش بود...</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> کلی ذوق کرده بود.</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> یه شعری بود هلالی میخواند اللهم الرزقنا محیا ، محیای من ...</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> صوتش رو براش بردم ریخت تو کامپیوترش </span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> توی دیسکتاپش عکس محیا بود من براش کمی ادیت کردم خیلی حال کرد </span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> و محیا بود و محیا بود و محمد </span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> محیا هست و محیا هست و محمد...<br><span style="color: rgb(51, 51, 51);">راستی محیای عزیز ، تولدت مبارک...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مباد که غم بی پدری بروی گونه هات بنشینه...<br>همیشه و هر جا دست پدر شهیدت و سایه وجودیش بر سرت باشه....<br></span> </span></font> text/html 2012-08-01T21:44:27+01:00 598i.mihanblog.com 598i گلی که یخ زد... http://598i.mihanblog.com/post/144 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 21px; "><div style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: small; ">سلام</span></div><div style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: small; ">امشب ، شب سیزده ماه مبارک رمضونه و دلم بد جوری گرفته ...</span></div><div style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><span class="Apple-style-span" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: small; ">همیشه همین طوریه ، منظورم در مورد آدمهاست ... تا موقعی که هستن ، کسی قدرشون رو نمی دونه ، همین که یه اتفاقی براشون میافته ، تازه یادمون می افته که چقدر اونا رو دوست داشتیم... چقدر دلمون براشون تنگ میشه... و چقدر جای خالی و نبودشون برامون احساس میشه....</span></div><div style="text-align: center;padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-size: small; "><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://mosafer598i.persiangig.com/DSC00644.JPG" alt=""></span></div></span> text/html 2012-07-22T21:28:07+01:00 598i.mihanblog.com 598i دو پلان... یک برداشت... http://598i.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ه نام خدای بچه های یتیم...</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">امروز 1 مرداد ماه 1391 مصادف بود با اولین سالگرد شهید هسته ای ایرانی <font class="Apple-style-span" color="#CC0000">شهید رضائی نژاد</font> ...</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">بخش های مختلف خبری صدا و سیما تصاویر مراسم بزرگداشت این شهید عزیز را به نمایش گذاشت. نکته ای که بسیار رنج آور بود و قلب مرا نیز بسیار جریحه دار کرد پخش تصاویر دختر 4 ساله این شهید بود.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" color="#006600">آرمیتا رضائی نژاد....</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://mosafer598i.persiangig.com/%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7.jpg" alt=""></span></span></div><div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">امروز 1 مرداد مصادف بود با 30 سال تولد <font class="Apple-style-span" color="#CC0000">شهید محمد سلیمانی</font>...</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خبرش چند وقت پیش &nbsp;خیلی مختصر و کوتاه در بعضی از بخش های خبری استان قم پخش شد...&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">کمتر از 48 ساعت مانده به تحویل سال 1391 ، سه پاسدار در کوه های شمال غرب بر اثر سرما یخ زدند و شهید شدند...</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">همه در تدارک عید بودند و زمان چنان باشتاب می گذشت که خبر در هیاهوی خیابان ها و غوغای نوروز گم شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">راستی محمد عزیز هم یک دختر 2 ساله ناز به نام محیا داشت. تازه به زبان اومده و با ملاحتی خاصی سراغ بابا را از مادر و اهل خانه می گیرد...</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" color="#009900">محیا سلیمانی.... (1)</font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://mosafer598i.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%A7.JPG" alt=""></span></div><div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">آرمیتا ...</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">محیا ....</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">چه باید گفت؟! و اصلاً چه می توان گفت؟</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">فقط از طرف محیا جان و آرمیتای عزیز هدیه میکنم این سروده زیبا را به خانوداه معظم شهدا....</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">دل خسته ام ز سهمیه هایی که هیچ کس</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">باور نکرد سهم مرا سر کشیده است</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">باور نکرد جای تو را پر نمی کنند</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">باور نکرد سوی تو خنجر کشیده است</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">این امتیازهای کذایی که بی دریغ</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">طومار طعنه همه هم کلاس هاست</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ای کاش بودی ای پدر اینها ولی نبود !</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">سهمیه سهم کینه حق ناشناس هاست</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">رفتی که راه باز شود ، راه باز شد</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اما کنار جادّه مرا هیچ کس ندید</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">زیر غبار رفتن شان اشک های من</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">در انتظار آمدنت سیل آفرید</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">تو مایه غرور منی گرچه نیستی</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">مرد حماسه ، مرد بلاپوش شهر من</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">باور نکن که بی تو به پایان رسیده ام</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خلوت نشین قطعه خاموش شهر من</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اینک منم که در هوس چشم های تو</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">دل تنگم از نگاه طلب کار کوچه ها !</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">در حسرت چشیدن گرمای دست تو</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">می ترسم از شکستن دیوار کوچه ها</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">خدایا شهادت را نصیب ما بندگان حقیر نیز بگردان....&nbsp;</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">رونوشت :</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">1- با عذر خواهی از شهید محمد عزیز که عکس بهتری از دخترش پیدا نکردم...</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">2- شاعر شعر خانم پروانه نجاتی بودند..</span></div></div></div> text/html 2012-06-25T00:11:27+01:00 598i.mihanblog.com 598i شاه شمشاد قدان... http://598i.mihanblog.com/post/142 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(102, 102, 102); ">یادم زوفای اشجع الناس آمد...</span><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(102, 102, 102); ">امروز روز میلاد شاه شیرین دهنان خسرو شمشاد قدان ، ماه منیر هاشمی ، حضرت ابوالفضائل عباس بود...مونده بودم که توی این ایام امتحانات پست جدید چی بنویسم...هر چه به ذهن و قلمم فشار آوردم ، دلم نیومد به فضایی غیر از شعر و ادب و هنر بروم...لذا با احترام به همه شما خوانندگان عزیز ، این پست (را که سروده حضرت حافظ در وصف حضرت ابو فاضل می باشد ) را هدیه می کنم به برادر شهیدم محمد سلیمانی ، پاسدار تکاوری که همزمان با تحویل سال نو ، جهت حفظ وجب به وجب خاک این مرز و بوم در ارتفاعات کردستان یخ زد تا دلهای ما بهاری بماند و یخ نزند...محمد عزیز ، میوندار هیات ما بود و از اون بچه های اباالفضلی هیات...یه نگاه به قد و قواره که می انداختی ، چیزی غیر از قامت هاشمیون به نظر جلوه نمی کرد.دلتنگ خاطراتشم.. روحش شاد...</span> </div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(102, 102, 102); ">شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان<br>که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان<br>مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت<br>گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان<br>تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود<br>بنده من شو و برخور ز همه سیمتنان<br>کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز<br>تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان<br>بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری<br>شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان<br>پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد<br>گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان<br>دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل<br>مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان<br>با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم<br>که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان<br>گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم<br>از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(102, 102, 102); "><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://mosafer598i.persiangig.com/1%20(%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C).jpg" alt=""></span></div>